2014 Weston Family Portrait2015 Weston Family Beach Portrait2016 Weston Family Portrait2017 Weston Family Portrait